Politica de confidentialitate

In 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele tale personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.

1. Principii de protectie a datelor  

• Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitim. Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;

• Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;

• Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;

• Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;

• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Ce date cu caracter personal prelucram ?

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana subiect), spre exemplu, dupa cum urmeaza, si nu numai :

2.1 colectam numele, cnp-ul si adresa dvs. in scopul incheierii contractului

2.2 colectam numele si adresa dvs. in scopul emiterii facturilor

2.3 colectam adresa dvs. de e-mail pentru a va putea presta serviciile (transmite informarile) si a va transmite facturile in format electronic

2.4 colectam numarul dvs. de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifica intrarea sumelor platite de dvs. in contul nostru, lucru necesar pentru evidenta contabila conform Legii Contabilitatii

In principal datele personale pe care le prelucram sunt, datele tale de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii clientul nostru, sau cand folosesti produsele sau serviciile noastre.

3. Cum prelucram datele tale cu caracter personal ?

CORAGEO S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 2, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

4. Cat timp prelucram datele personale ?

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

5. Securitatea datelor cu caracter personal

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atat cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

6.  Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate ?

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
• Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;.Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
• Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.
Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise, datate si semnate la punctul de lucru din Constanta, str Ion Roata 4A, la nr. de Fax 0341.486.315, prin E-mail, la: office@corageo.ro .
Vă informăm că, din 25 mai 2018, dacă nu am primit de la dumneavoastră consimtamantul pentru utilizarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, cnp, adresa e-mail de afaceri, telefon de afaceri) în scop comercial nu veți mai primi de la noi informări cu privire la produsele sau serviciile pe care le oferim sau alte informatii care sa ne ajute in colaborare.